Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

bemygod
15:06
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
bemygod
14:48
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavstane vstane
bemygod
14:45
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavstane vstane
bemygod
14:44
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viavstane vstane
14:39
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapierdolsie pierdolsie
bemygod
14:39
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viapierdolsie pierdolsie
bemygod
14:39
Ciągle milczał i wszyscy myśleli, że milczy o czymś. A on milczał, ot tak sobie, milczał, bo nie żył. Może zresztą żył, ale nie tutaj. Może nawet kochał, ale nie ich.
— różewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadontaskmewhy dontaskmewhy
bemygod
14:35
3006 171a
bemygod
14:32
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viafar-away far-away
bemygod
14:20
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
bemygod
14:20
Reposted frompanimruk panimruk viafar-away far-away
bemygod
14:20
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viafar-away far-away
bemygod
14:17

May 18 2015

bemygod
13:11
4507 3819 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viaretaliate retaliate
bemygod
13:11
dlaczego jesteś taka obca, dlaczego nie w moim łóżku
palisz tej nocy papierosa za papierosem?
— Jacek Podsiadło
bemygod
13:10
Pożegnania mogą być wstrząsające, ale powroty z pewnością są jeszcze gorsze. Konkretny człowiek nigdy nie dorasta do jasnego cienia rzucanego przez swoją nieobecność. Czas i odległość zacierają kontury; wtedy nagle pojawia się ukochana osoba, w bezlitosnym świetle południa, i doskonale widać każdy pryszcz, por i zmarszczkę
— Margaret Atwood "Ślepy zabójca"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viajoannem joannem
bemygod
13:10
 Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader – Zaklinacz słów
Reposted fromIriss Iriss viajoannem joannem
bemygod
13:10
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja viajoannem joannem
bemygod
13:10
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
bemygod
13:10
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia viajoannem joannem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl